Egzekucja należności pieniężnych

Wskazówki do wypełniania wniosku egzekucyjnego

  • Wniosek proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
  • "wierzyciel" należy wpisać dane osoby lub firmy wypełniającej wniosek;
  • "dłużnik" należy wpisać osobę/firmę, od której wierzyciel chce wyegzekwować należność, podać dokładne dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, adres oraz numer pesel;
  • "Przedkładając tytuł wykonawczy”– należy wpisać nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd (nakaz zapłaty, wyrok sądowy, akt notarialny, ugoda sądowa) oraz podać datę wydania tego tytułu oraz sygnatury akt sądowych;
  • "Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i wyegzekwowani." – należy określić roszczenie, którego wyegzekwowania domaga się wierzyciel, wskazując kwotę należności głównej oraz datę, od której należy naliczyć odsetki, w sytuacji, gdy takie zostały zasądzone przez sąd;
  • "Egzekucję proszę skierować do" – wierzyciel wskazuje sposoby egzekucji, które będą zastosowane w toku postępowania egzekucyjnego, poprzez postawienie znaku X przy wymienionych punktach; wierzyciel powinien wpisać posiadane informacje o składnikach majątku dłużnika; gdy wierzyciel nie posiada informacji o składnikach majątku zaznacza wybrany sposób nie dopisując dodatkowych informacji wówczas wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika;
  • Pod wnioskiem proszę podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem;

 

Do pobrania:

Wniosek egzekucyjny (pdf)

Wniosek egzekucyjny (doc)

Wniosek egzekucyjny - dwóch dłużników (pdf)

Wniosek egzekucyjny - dwóch dłużników (doc)

 

Kalendarium

czerwiec 2018
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30